Home > Livno > Izvješće o stanju kriminaliteta na području HBŽ za mjesec srpanj 2023. godine

Izvješće o stanju kriminaliteta na području HBŽ za mjesec srpanj 2023. godine

Broj kaznenih djela u srpnju 2023. godine u odnosu na lipanj 2023. godine je manji za 5 kaznenih djela ili 27,78 % i u odnosu na srpanj 2022. godine je manji za 7 kaznenih djela ili 35 %. Tijekom mjeseca lipnja 2023. godine na području Hercegbosanske županije evidentirano je 18 KD-a, a u mjesecu srpnju 2022. godine 20 KD-a.

Na području Hercegbosanske županije u srpnju 2023. godine evidentirano je 13 kaznenih djela ( na području grada odgovornosti PP Livno 5 ili 38,46 %, Tomislavgrad 4 ili 30,77 %, Kupres 2 i B. Grahovo po dva kaznena djela, dok na području PP Drvar i PP Glamoč nije evidentirano niti jedno kazneno djelo.

Od 13 kaznenih djela u trenutku saznanja za KD počinitelji su poznati u 6 KD-a i nepoznati u 7 KD-a, od čega je naknadno operativnim radom otkriven počinitelj za 2 KD-a, tako da je otkrivenosti 8 KD ili 61,54 %. Nadležnom Županijskom tužiteljstvu prijavljeno je 8 počinitelja.

U strukturi KD-a prema vrsti kriminaliteta Opći kriminalitet sudjeluje sa 10 KD-a ili 76,92 %, Posebne namjene 2 KD ili 15,38 % i Odjel za droge sa 1 KD ili 7,69 %.

mupk10