Izgleda da će se u BiH smanjiti procedura izdavanja i dobivanja raznih dokumenata

Vijeće ministara BiH napravilo je pomake u smjeru digitalizacije javne uprave, osiguranja načela rada e-vlade, a u cilju učinkovitijega obavljanje poslovnih procesa, a posljednji korak je potez kojim je Glavno tajništvo Vijeća ministara izradilo katalog servisa u kojem su prikazane usluge namijenjene institucijama BiH, pišše Večernji list BiH.

Najbolje prakse

Katalog je napravljen u skladu s najboljim ITIL praksama, pri čemu vrijedi navesti kao je ITIL jedan od najrasprostranjenijih međunarodnih okvira najbolje prakse za upravljanje IT uslugama, koji je fokusiran na kontinuirano mjerenje i poboljšanje kvalitete isporučenih IT usluga iz perspektive klijenta i pružatelja IT usluge.

Analizom sustava e-vlade identificirano je 36 servisa te je utvrđeno da Glavno tajništvo pruža usluge za tri tipa korisnika: poslovne korisnike institucija BiH; IT korisnike u institucijama BiH (podrška IT poslovnim procesima) te poslovne korisnike Glavnog tajništva Vijeća ministara BiH, Ureda predsjedatelja i Ureda koordinatora Distrikta Brčko BiH u Vijeću ministara BiH (potpuna podrška poslovnim procesima). Ivana Šarić, rukovoditeljica Službe za održavanje i razvoj sustava elektroničkog poslovanja i e-vlade, objasnila je u izjavi za Večernji list kako je osnovi cilj kataloga servisa da se definiraju usluge koje institucijama BiH pruža Glavno tajništvo Vijeća ministara, tj. na taj način je omogućeno svim institucijama da na jednom mjestu mogu naći podatke o servisima koje osigurava Glavno tajništvo Vijeća ministara BiH.

– Trenutačno pružamo 36 servisa za 58 institucija Bosne i Hercegovine. Ovo je prava faza u kojoj su se razvili, prije svega, servisi koji se odnose na takozvane G2G (Government to Government) servise koji olakšavaju elektroničku komunikaciju između institucija Bosne i Hercegovine s jedne strane te smanjuju troškove održavanja i razvoja ovih servisa obzirom na to da se i infrastruktura i servisi administriraju s jedne lokacije za sve institucije – kazala je Šarić, istaknuvši kako je druga faza razvoj G2B (Government to Business) i G2C (Government to Citizen) servisa putem centra dijeljenih usluga.

Ubrzati digitalizaciju

Cilj ove platforme je da se ubrza proces digitalizacije institucija BiH te da se razviju servisi za građane i poslovne subjekte na načelu razvoja zajedničkih modula za elektroničke servise, po ugledu na model koji je proveden u Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Prema mišljenju nadležnih, na taj način jedino je moguće da se razvije interoperabilna i funkcionalna platforma koja će omogućiti elektroničku razmjenu podataka između institucija, građana i poslovnih subjekta na učinkovit način.

Primjenjivanjem centra dijeljenih usluga smatraju kako će uz puno manje resursa napraviti platformu koja će omogućiti bržu digitalizaciju, interoperabilnost i razvoj servisa, kako za velike institucije tako i za agencije te manje institucije koje nemaju IT kadra, niti IT infrastrukture, a imaju servise koje mogu ponuditi elektroničkim putem građanima i poslovnim subjektima.