Iz obnovljivih izvora u prošloj godini proizvedena 2,103 MWh električne energije u FBiH

Prema podacima Operatora za OIEiUK, u 2022. sklopljena su ukupno 174 ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja u probnom radu ukupne instalirane snage 18,572 MW te 13 ugovora o otkupu električne energije po referentnim cijenama ukupne instalirane snage 2,504 MW

U Federaciji BiH je u prošloj godini u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije bilo ukupno 451 elektroenergetsko postrojenje, primarnih izvora solarne energije, hidroenergije i vjetroenergije. Ukupna proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije iz ovih postrojenja u 2022. iznosila je 2,103 MWh, priopćeno je iz Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (Operator za OIEiUK).

Realizacija projekata

Prema podacima Operatora za OIEiUK, u 2022. sklopljena su ukupno 174 ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja u probnom radu ukupne instalirane snage 18,572 MW te 13 ugovora o otkupu električne energije po referentnim cijenama ukupne instalirane snage 2,504 MW.

Poslovanje Operatora za OIEiUK u 2022. obilježeno je uspostavom proaktivne komunikacije s relevantnim institucijama i donositeljima odluka u FBiH, priopćeno je.

Operator za OIEiUK je postupio po zaključcima Vlade FBiH u razdoblju od travnja do rujna 2022., kao i zaduženjima proisteklim iz zaključka Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju, odluke Regulatorne komisije za energiju u FBiH i izdanih preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2019. i 2020.

– Postupajući po zaključcima Vlade FBiH, izvršili smo reviziju svih izdanih odluka Operatora za OIEiUK o statusu mikroproizvođača koje je izdavao proizvođačima iz OIE u 2020. i ostalih dokumenata koji su proistekli iz navedenih odluka – kazao je direktor Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju Edim Memić.

Kroz 2022. Operator za OIEiEUK susreo se s ogromnim pritiscima javnosti, a time i proizvođača električne energije, tvrdeći neutemeljeno kako Operator za OIEiUK blokira “važne procese” u realizaciji projekata obnovljivih izvora energije, no to nije niti će utjecati na aktualnu Upravu i zaposlenike Operatora za OIEiUK da donose odluke koje nemaju utemeljenje u zakonu i podzakonskim aktima, jasnog je stava Memić. Analizom izdanih preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH Operator za OIEiUK je u travnju 2022. donio plan i program postupanja po njima, na osnovi kojih je uspješno realizirano 30 preporuka, dok je sedam preporuka u fazi realizacije. Na osnovi prethodno provedenih aktivnosti na uspostavi svih potrebnih baza Operator za OIEiUK je putem svoje internetske stranice, nakon više od tri godine, javnosti učinio dostupnim jedinstveni registar projekata OIEiUK, kao i stanje dinamičkih kvota na dan 31. prosinca 2020., čime je u potpunosti osigurano transparentno postupanje u radu Operatora za OIEiUK.

Zakoni i odluke

U provođenju svojih nadležnosti u 2022. Uprava Operatora za OIEiUK je uz puno razumijevanje, suradnju i potporu Upravnog odbora donosila odluke koje su utemeljene na zakonu i podzakonskim propisima, štiteći u potpunosti sve sudionike u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, a što je nastavljeno i u ovoj godini, navodi se u priopćenju. – Trenutačno održavamo usmene rasprave u povodu postupanja po 26 zahtjeva za stjecanje statusa privilegiranih proizvođača, koji su ishodovali status potencijalno privilegiranog proizvođača u mandatu prethodne Uprave. Uz sve napore da zaštitimo investitore i njihova uložena sredstva u ovaj sektor, Operator za OIEiUK ne može donijeti odluke koje nemaju utemeljenje u zakonskim i podzakonskim propisima, odnosno akcijskom planu za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH koji je do 2020. definirao instalirane snage postrojenja čija se proizvodnja potiče do 2020. – zaključuje Memić.