Home > BiH > Istražili smo: U šta telekomi ulažu sredstva od naplate naknade u iznosu od 1 KM?

Istražili smo: U šta telekomi ulažu sredstva od naplate naknade u iznosu od 1 KM?

Zbog financijskih obveza telekom operatera u BiH po pitanju plaćanja dozvola za korištenje radio-frekvencijskog spektra, od 1. jula prošle godine pre-paid korisnici plaćaju dodatnih 1 KM s uključenim PDV-om svakog mjeseca.

Saglasnost na ovo dodatno plaćanje svim mobilnim operaterima (BH Telecom, Hrvatske telekomunikacije (Eronet) i Telekom Srpske (M:Tel) dala je Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Budući da je prošlo godinu dana od kada odluku primjenjuju svi telekom operateri, pokušali smo saznati koliko je sredstava prikupljeno od naplaćivanja ove naknade i za šta je novac konkretno usmjeren i investiran.

Odluku o uvođenju naknade u RAK-u pravdaju investicionim ulaganjima u razvoj mreže, napominjući da odluku o investicijama operateri donose u skladu sa svojim poslovnim planovima donose.

“Agencija ne raspolaže sa informacijom koliko su operatori zaradili novca od naplate naknade za korištenje mobilne mreže, kao ni informacijom o strukturi potrošnje. Trenutno, Agencija nije dobila zahtjeve operatora za povećanje ili ukidanje naknade za korištenje mobilne mreže”, navode iz RAK-a za Akta.ba.

Za sva ostala pitanja, uputili su nas da se obratimo telekom operaterima, što smo svakako i uradili.

RAZVOJ 5G MREŽE 

“Uvođenje naknade za korištenje mobilne mreže je, prije svega, bazirano na visokim troškovima nastalim uvođenjem 4G mreže, odnosno visokim troškovima licenci i spektra za korištenje dodijeljenih frekvencija u skladu sa LTE dozvolom, te dodatnim investicijama u cilju unaprijeđenja dostupnosti i pokrivenosti mobilnom mrežom na cijelom području BiH”, rečeno nam je iz BH Telecoma.

Važnim ističu da će pored navedenog, prihod od naknade za korištenje resursa mobilne mreže biti investiran i u razvoj sljedeće generacije mobilne mreže – 5G.

“U skladu sa Digitalnom agendom za Zapadni Balkan koju je pokrenula Europska komisija, odnosno Okvirnom strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u BiH za period 2021-2025. godine, koja je svojevrsna mapa puta za ispunjavanje ciljeva u Digitalnoj agendi, BH Telecom je u obavezi da investira u 5G mrežu i da osigura što veću dostupnost širokopojasnog pristupa Internetu i digitalnih servisa u BiH”, navode.

S obzirom na planirana proširenja trenutnih kapaciteta i buduća ulaganja u implementaciju 5G mreže, ukidanje naknade za korištenje mobilne mreže nije planirano.

“Vrlo bitno je napomenuti da se mobilnim postpaid korisnicima BH Telecoma trenutno ne naplaćuje mjesečna naknada za korištenje mobilne mreže, tj. u skladu sa sjenovnikom na navedenu naknadu se automatski primjenjuje popust od 100%”, napominju iz BH Telecoma.

Drugi mobilni operater u Federaciji BiH HT Eronet sredstva također sredstva uglavnom usmjerava u poboljšanje infrastrukture.

“U skladu s aktualnim trendovima i zahtjevima korisnika za većom količinom i brzinom prijenosa podataka, sredstva uglavnom usmjeravamo u poboljšanje infrastrukture, kako bi mreža bila kvalitetna, stabilna i neopterećena, a korisničko iskustvo na visokoj razini. Jedan od glavnih razloga uvođenja naknade jest plaćanje licencije za 4G uslugu, za što je trebalo osigurati osnovne preduvjete upravo u vidu održive i napredne infrastrukture”, kazali su za Akta.ba.

Napominju da su naknadu uveli svi operateri u Bosni i Hercegovini, a slično su stanje pratili i u zemljama regije.

U HT Eronetu kažu da trenutno nisu u planu promjene po pitanju visine naknade, a budućnost naravno ovisi o tehničkim i tržišnim uvjetima koje je u ovom trenutku teško predvidjeti.

NUŽNA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU

Telekom operater iz Republike Srpske M:tel odluku pravda globalnom poslovnom praksom koja prvenstveno omogućava razvoj mreže i povećanje kvaliteta usluga.

“Zbog ekonomskih kretanja, ali i praćenja tehnoloških inovacija, nužno je da telekomi ulažu mnogo više sredstava u infrastrukturu. Kompanija m:tel kontinuirano ulaže u bolju pokrivenost, sigurnost, i kvalitet mreže, koja je po nezavisnim svjetskim mjerenjima i zvanično Najbolja mreža u BiH”.

Ističu da korisnicima nude najsavremenija 4G tehnološka rješenja, ali i brojne promotivne pogodnosti u vidu besplatnih minuta, giga ili poruka. Kao kompanija se trude da dio ovih sredstava vrate zajednici kroz društveno odgovorne inicijative.

GRAĐANI NEZADOVOLJNI

Ipak, s druge strane građani i godinu dana poslije negoduju zbog plaćanja mjesečne naknade, a njeno uvođenje problematiziraju zbog pitanja zašto su građani ti koji finansiraju ulaganja.

Našoj redakciji javio je Kerim Salković koji je isti mail nezadovoljstva poslao svom telekom operateru i RAK-u. Budući da se ova naknada koristi za poboljšanje infrastrukture, naglašava da nije primijetio nikakva stvarna poboljšanja ili promjene u uslugama, što dovodi u pitanje opravdanost ove naplate.

“Odbijam biti teretom za kapitalna ulaganja i implementaciju “poboljšanja” koje bi trebalo financirati dioničko društvo poput BH Telecoma. Zašto bih ja kao korisnik trebao plaćati svojim novcem kapitalna ulaganja? BH Telecom, kao dioničko društvo, treba snositi odgovornost za svoje kapitalne investicije i ne bi smjelo prebacivati teret troškova na svoje korisnike. Imam osjećaj da se koristi nepravedna praksa koja izgleda kao neka vrsta “reketiranja”. Zbog toga zahtijevam povrat iznosa od 12 KM, što predstavlja ukupan iznos koji mi je naplaćen putem sporne “naknade” tijekom proteklih 12 mjeseci. Također, tražim od “Bh Telecoma” da mi u roku od 14 dana dostavi cjelokupnu dokumentaciju, pravilnike i regulative na osnovu kojih se navodno “naplaćuje” ova naknada. Kao korisnik imam pravo biti potpuno informiran o svakoj naplati i zahtijevam jasno obrazloženje za ovakvo postupanje”, navodi on.

Osim toga, uputio je i kritiku Regulatornoj Agenciji za Komunikacije (RAK) zbog njihovog postupanja u ovom slučaju.

 

“Kao regulatorno tijelo, RAK ima odgovornost za zaštitu interesa potrošača i osiguravanje poštene prakse operatora. Međutim, čini se da su RAK dopustili ovakvu naplatu bez valjane pravne osnove i bez mogućnosti pružanja adekvatnih informacija o opravdanosti “naknade”. Ovaj nedostatak transparentnosti i zaštite potrošača dovodi u pitanje njihovu vjerodostojnost kao regulatora. Također, tražim od RAK-a da provjere zakonitost takvih naplata od strane operatora i da osiguraju transparentnost i zaštitu prava potrošača u budućnosti”

Zbog zaštite svojih prava kao potrošača, planira kontaktirati Ombudsmana za zaštitu potrošača i podnijeti službenu pritužbu. Vjeruje da Ombudsman igra ključnu ulogu u osiguravanju poštenog postupanja prema potrošačima, te se nada da će ovaj slučaj biti pažljivo istraženRAST PRIHODA OD MOBILNE TELEFONIJE

Tri spomenuta mobilna operatera godinama unazad posluju i više nego pozitivno. Prema podacima dostupnim na portalu Akta.ba, najveću dobit prošle godine ostvario je Telekom Srpske (Mtel) u iznosu većem od 82,2, miliona KM, slijedi ga BH Telecom koji je je 2022. godine prijavio dobit u iznosu od 50,6 miliona KM, dok su Hrvatske telekomunikacije (Eronet) prijavile dobit u iznosu od oko 758.672 KM.

Prema podacima RAK-a ukupan prihod ostvaren na tržištu telekomunikacija BiH u 2022. godini iznosio oko 1.291 milijardi KM i povećan je za 4,85% u odnosu na prethodnu godinu. U bruto nacionalnom proizvodu – BNP, BiH prihodi od tržišta telekomunikacija u 2022. godini imali su udio od 2,73%.

Najveći udio u ukupnom prihodu je ostvaren, kao i prethodnih godina, od pružanja usluge mobilne telefonije, u visini od oko 552 miliona KM, što predstavlja 42,79 % od ukupnog prihoda. Prihod od mobilne telefonije je zabilježio rast od 5,56% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupan broj korisnika mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini na dan 31.12.2022. godine je iznosio 3.811.931, što je za 2,23 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Na kraju 2022. godine učešće post-paid korisnika iznosilo je 27,90%, dok je učešće pre-paid korisnika iznosilo 72,10%. Udio pre-paid korisnika u 2022. godini je smanjen za 1,87% u odnosu na 2021. godinu. Iako je došlo do smanjenja pre-paid korisnika, broj korisnika je i dalje veći, te je i iznos koji se prikuplja od naknade znatno veći.

Dakle, prema našoj računici broj pre-paid korisnika je 2.748.402 što znači da je isto toliko miliona prikupljeno od naplate ove naknade za godinu dana.

Možda se 1 KM mjesečno ne čini puno, ali uzimajući u obzir broj korisnika jasno je da uvođenje naknade značajno utiče na povećanje milionskih prihoda mobilnih operatera.

Akta.ba