Home > Županija > Isplaćene porodiljine naknade, dječji doplatak i sredstva civilnim žrtvama rata

Isplaćene porodiljine naknade, dječji doplatak i sredstva civilnim žrtvama rata

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih jučer, 26. rujna 2018. godine isplatilo je porodiljine naknade za mjesec srpanj 2018. godine. Na ime porodiljinih naknada za taj mjesec isplaćeno je 113.457,42 KM. Od toga iznosa za 134 rodilje koje su u radnom odnosu isplaćeno je 93.432,42 KM, a na ime 149 neuposlenih rodilja isplaćeno je 20.025,00 KM.

Također, jučer isplaćen je i doplatak za djecu za mjesec kolovoz 2018. godine. Pravo na dječji doplatak ostvarilo je 5848 djece na području Hercegbosanske županije. Ukupna sredstva doplatka za djecu za mjesec kolovoz iznose 175.440,00 KM.

Za mjesec kolovoz jučer je na ime 82 civilne žrtve rata isplaćeno 26.314,50 KM.