Home > Županija > Isplaćen doplatak za djecu, porodiljne naknade i sredstva civilnim žrtvama rata

Isplaćen doplatak za djecu, porodiljne naknade i sredstva civilnim žrtvama rata

Jučer, 23. kolovoza 2018. godine Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih isplatilo je doplatak za djecu na području Hercegbosanske županije za mjesec srpanj 2018. godine.

Pravo na dječji doplatak ostvarilo je ukupno 5858 djece. Ukupna sredstva doplatka za djecu za mjesec srpanj 2018. godine iznose 175.740,00 KM.

Za isti mjesec srpanj 2018. godine danas na ime 82 civilne žrtve rata isplaćeno je 26.314,50 KM.

Također danas, 24. kolovoza 2018. godine na ime porodiljnih naknada za mjesec lipanj 2018. godine isplaćeno je 111.474,03 KM. Od toga iznosa za 132 rodilje koje su u radnom odnosu isplaćena je 91.674,03 KM, a na ime 155 neuposlenih rodilja isplaćeno je 19.800,00 KM.