Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova K10

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedena radna mjesta imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

1.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Tomislavgrad- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

2.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Bosansko Grahovo – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

3. Viši samostalni referent za administraciju u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Kupres- 1(jedan) izvršitelj na neodređno vrijeme.

4. Viši samostalni referent za obradu prekršajnih naloga u Policijskoj postaji Drvar-1(jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova

Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih

poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».