INTERNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u MUP-u K10

Mup

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14, 5/16 i1/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedena radna mjesta imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

  1. Viši referent za administrativno-tehničke poslove u Sektoru za administraciju u Upravi za administraciju i potporu -1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.
  2. Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Drvar– 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.
  3. Viši referent za administrativno – tehničke poslove, protokol i poštu u Policijsku postaju Bosansko Grahovo – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Više informacije u PDF dokumentu u privitku: interni_2_8.22.pdf