Home > Livno > Interni oglas za popunu radnog mjesta u Općinskom javnom pravobraniteljstvu

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Općinskom javnom pravobraniteljstvu

Općinski javni pravobranitelj općinskog javnog pravobraniteljstva u Livnu objavljuje interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Općinskom javnom pravobraniteljstvu u Livnu. Prima se viši referent za administrativno-tehničke poslove, jedan izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Općinskom javnom pravobraniteljstvu u Livnu. Uvjeti navedeni u internom oglasu su u privitku.