Home > BiH > Inflacija u lipnju 2,4 posto

Inflacija u lipnju 2,4 posto

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni u lipnju 2024. u odnosu na lipanj 2023. u prosjeku su više za 2,4 posto, dok su u odnosu na svibanj, prema prvoj procjeni ostale na istoj razini, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS).

 

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 5,5 posto, hranu, piće i duhan 2,1 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije 1,5 posto i za energiju minus 0,5 posto.Porast cijena na mjesečnoj razini procijenjen je za usluge, za 0,6 posto te hranu, piće i duhan 0,3 posto.

Istodobno je prema prvoj procjeni, pad stope procijenjen za energija, za 1,2 posto te industrijske neprehrambene proizvodi bez energije, za 0,2 posto.Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u lipnju prema klasifikaciji ECOICOP objavljuju se 16. srpnja.

 

Eurostatovi podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za lipanj, pokazuju da je prema tom pokazatelju godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila 3,4 posto, isto kao u Španjolskoj. Višu stopu od Hrvatske imaju Belgija (5,5) i Španjolska (3,5 posto).

Vecernji list