Hoće li popis stanovništva u BiH biti proveden sljedeće godine?

Dinamikom kakvu imamo na pripremama za popis stanovništva, upitno je hoćemo li novu inventuru imati nakon desetogodišnjeg ciklusa 2023. godine.

Bosna i Hercegovina je odavno izgubila tempo redovnog popisa pa tako nije ni bilo očekivano da će se u taj proces uklopiti 2021. godine kada su zemlje Europske unije, ali i regije provele popise.

Popis stanovništva koji je susjedna Hrvatska provela krajem prošle godine pokazao je da ova susjedna zemlja ima gotovo 10%, odnosno 400.000 stanovnika manje. Prošle godine popisano je i stanovništvo S. Makedonije koja je ostala bez 190.000 svojih građana. Srbija i Crna Gora popis su odgodile za ovu godinu zbog epidemiološke situacije.

BiH još nema termin, a sudeći prema trenutnoj dinamici ne očekuje se da će sljedeće godine zaokružiti desetogodišnji ciklus.

Agencija za statistiku BiH

Što se tiče termina provođenja novog popisa stanovništva Agencija će postupiti u skladu sa članom 8. Zakona o statistici BiH u kojem se kaže: “kada to državni organi budu smatrali neophodnim, Agencija ce koordinirati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava BiH, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u BiH uključujući i Anekse 7. i 10. Sporazuma.

Još nije usvojen novi Zakon o popisu stanovništva. Vijeće ministara je tek krajem 2019. godine dao nalog državnoj Agenciji da pokrene aktivnosti na izradi zakona. Trenutno se, navode iz Agencije za statistiku, radi na usuglašavanju novog zakonskog rješenja koje je nakon izrade dostavljeno entitetskim zavodima na mišljenje.