Hoće li doći do poništenja Odluke o imenovanju biračkih odbora u Livnu?

Na odluku o imenovanju biračkih odbora uložili smo prigovor Gradskom izbornom povjerenstvu (GIP) jer smo uvidom u podatke o članovima biračkih odbora utvrdili da je pored ostalih HDZ BiH nezakonito izvršio razmjenu članstva u biračkim odborima sa slijedećim strankama: SNSD, Zavičajni socijaldemokrati, HKDU BiH i djelomično sa SDA, link.

Navedenom nezakonitom trgovinom mjestima u biračkim odborima HDZ BiH je osigurala da ima gotovo u svim biračkim odborima najmanje po jednog člana, a u nekima i 2., 3., pa i 4. Još ako se ima u vidu činjenica da su vršili razmjenu mjesta u biračkim odborima i sa SDA tad bi dodajući biračke odobore u kojima je SDA slika bila i poraznija – link.

Također, smo u prigovoru GIP-u naveli da je sve navedeno u suprotnosti s člankom 2.19. točkom 13. Izbornog Zakona BiH koja glasi: „Samo jedan predstavnik jednog političkog subjekta može biti u sastavu jednog biračkog odbora“.

Pored ostalog u obrazloženju dokaza naveli smo da stranke SNSD i Zavičajni socijaldemokrati nemaju stranačku infrastrukturu u Livnu te da su pozicije koje pripadaju njima popunjene osobama hrvatske nacionalnosti iako je svima poznato, pa i članovima GIP-a, da su to stranke koje čine pripadnici srpskog naroda. Slično stanje je i s pozicijama SDA koje je popunio HDZ BiH.

Pored navedenog naveli smo kao dokaz i slijedeće činjenice:

  • u birački odbore imenovane osobe koje su u bliskom srodstvu, otac, stric,… s pojedinim kandidatima HDZ BiH za gradsko vijeće i
  • u birački odbore imenovane osobe koji su članovi HDZ BiH, a neki od njih članovi ogranaka HDZ BiH pa čak i njihovi predsjednici.

Od GIP-a smo zatražili, obzirom da je nedvojbeno HDZ BiH preuzeo pozicije SNSD-a, Zavičajnih socijaldemokrata, HKDU BiH i SDA, da zabrani angažiranje članova i simpatizera HDZ BiH i umjesto njih za članove biračkih odbora imenuje druge osobe.

Umjesto da uvaži svima poznate činjenice da je ovakvim imenovanjem narušeno jedno od najbitnijih pravila koje osigurava koliko toliku zakonitu provedbu izbora GIP Livno ODBIJA naš prigovor kao neutemeljen. Obrazloženje za ovakvu odluku našli su u zapisniku GIP-a dok se uopće nisu osvrnuli na naše iznesene činjenice.

Upravo zbog ovakvog nama neshvatljivog postupka GIP-a Livno tijekom dana uložili smo žalbu na Rješenje GIP-a Središnjem izbornom povjerenstvu (SIP).

Navedenom žalbom ukazali smo SIP-u na sve propuste koje su učinili članovi GIP-a Livno pri donošenju svoje odluke te predložili da se USVOJI naša žalba i poništi Rješenje GIP-a .

Očekujemo da svi oni koji budu ponovo odlučivali o činjenicama navedenim u našem prigovoru i žalbi razmotre na zakonit, pravilan i potpun način naše navode te sankcioniraju na adekvatan način kršenje pravila izbornog postupka.

Izborni stožer ŽNL

Sponzorirani članak