Hercegbosanska županija bilježi negativan prirodni priraštaj već više od 15 godina

Prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini je u konstantnom padu od 2009. godine, ista situacija je i u Hercegbosanskoj županiji.

Negativan prirodni priraštaj u HB županiji bilježi se još od 2002. godine, podatci su Zavoda za javno zdravstvo HBŽ.

2002. godine je u županiji rođeno 571 dijete, a umrlo je 696 osoba.  

Općina Kupres jedina je imala 2002. godine pozitivan prirodni priraštaj u odnosu na ostale općine Hercegbosanske županije.

Tablica 1. Podatci Zavoda za javno zdravstvo HBŽ iz 2002. godine

Razlika između broja umrlih i rođenih, tada i nije bila tako velika, što ne možemo reći za proteklih 15 godina gdje je svake godine bilježen negativni prirodni priraštaj.

Ta razlika se iz godine u godinu povećavala, tako da je 2019. godine broj umrlih samo u Livnu bio veći od broja rođenih u cijeloj županiji. Ukupno je rođeno 307 djece u HBŽ, dok je umrlih u Livnu bilo 390.

Prošle godine niti jedna općina u HBŽ nije imala pozitivan prirodni priraštaj.

To je još jedan dokaz negativnog trenda izazvanog uglavnom iseljavanjanjem stanovništa s kojim se suočava cijela BiH kao i regija.

Tablica 2. Podatci Zavoda za javno zdravstvo HBŽ iz 2019. godine

Uspoređujući podatke Zavoda za javno zdravstvo iz 2002. i 2019. godine, vidljivo je kako se broj rođenih smanjio sa 571 na 307, dok se broj umrlih povećao sa 696 na 888. Također se i negativan prirodni priraštaj u HBŽ povećao na -409. 

Prema službenim podatcima i popisu stanovništva iz 2013. godine, Hercegbosanska županija ima 90.727 stanovnika.

Populacijska politika u HBŽ se uglavnom svodi na davanje za rodilje, kako zaposlene tako i nezaposlene majke.

Od 2018. godine u HBŽ je uveden i dječiji doplatak koji se mjesečno isplaćuje 30 KM po djetetu, što je ukupno godišnje 360 KM.

Livno Novine