Home > Županija > HBŽ u plusu 80.000 KM

HBŽ u plusu 80.000 KM

U godišnjem iskazu se navodi kako ukupni prihodi i primitci iznose 70.133.073 marke, a rashodi i izdatci 70.054.952 marke.

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) razmatrala je na sjednici održanoj u petak Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije gdje je prema konsolidiranom godišnjem iskazu o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine navedeno kako ukupni prihodi i primitci iznose 70.133.073 marke, a rashodi i izdatci 70.054.952 marke. Suficit u iznosu od 78.121 marke utrošen je u 2019. godini za pokriće dijela akumuliranog deficita iz prethodnih godina, a izvješće o izvršenju Proračuna HBŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine Vlada će uputiti u županijsku skupštinu.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna HBŽ-a sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine, a također su se razmatrali i amandmani na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji koje je Vlada uputila u skupštinsku proceduru. Tijekom sjednice Vlada je donijela odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ-a Petru Galiću da uime ministarstva potpiše sporazume o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, a sporazumi neće važiti dulje od 15. srpnja 2019. godine. Donesena je i Odluka o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u području sporta za 2019. godinu, te Odluka o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u području kulture za 2019. godinu, a planirana sredstva za financiranje projekata iz navedenih područja iznosit će po 180.000 maraka.

Sredstva iz ove dvije Odluke raspodijelit će se na temelju Javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ-a. Vlada je primila k znanju i Izvješće o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i sporta, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ-a.

bljesak.info