HBŽ-u 12.440 KM za besplatne udžbenike

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti priopćilo je da je ove godine osiguralo 400.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju osnovno obrazovanje u školskoj u 2022/2023. godini na području cijele Federacije BiH.

Iz Ministarstva ističu da u zajedničkoj realizaciji ovog projekta sudjeluje svih deset županija, a ugovori su već potpisani sa svim županijskim ministarstvima obrazovanja, koja su dužna pravovremeno distribuirati besplatne udžbenike osnovnim školama na području svoje županije.

Inače, visina dodijeljenih sredstava je određena u odnosu na broj učenika koji pohađaju osnovne škole (prema podacima za školsku 2021/2022. godinu), te socijalno-ekonomsko stanje županije, kao korektivni čimbenik povećanja pripadajućih sredstava izračunatih na osnovu ukupnog broja učenika, i to za Bosanskopodrinjsku, Posavsku i Hercegbosansku županiju.

U vezi s tim, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti je sačinilo Prijedlog raspodjele sredstava za nabavu besplatnih udžbenika, i to za Unsko-sansku županiju 38.600 KM, Posavsku 5.640 KM, Tuzlansku 81.280 KM, Zeničko-dobojsku 71.640 KM, Bosansko-podrinjsku 6.800 KM, Srednjobosansku 43.440 KM, Hercegovačko-neretvansku 37.440 KM, Zapadnohercegovačku 16.680 KM, te Sarajevsku 86.040 KM i Hercegbosansku županiju 12.440 KM.

Županijska ministarstva su dužna udžbenike nabaviti od ovlaštenih izdavačkih kuća s područja BiH, a oni, izuzev udžbenika stranih jezika, trebaju biti tiskani u BiH. Također, ukoliko neko ministarstvo, iz bilo kojih razloga, ne realizira nabavku udžbenika, obvezno je izvršiti povrat sredstava.