HBŽ: Rekordan broj prometnih nesreća, kaznenih djela i prekršaja

Mup

 

U vremenskom periodu od 11. do 18.04. 2022 godine na području Hercegbosanske županije dogodila se 21 prometna  nesreća, od toga 4 prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama ( 1 TTO i 6 LTO ), jedna prometna nesreća sa većom materijalnom štetom i 16 prometnih nesreća sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se 9 prometnih nesreća, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se 8 prometnih nesreća i u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile su se 4 prometne nesreće.
U oblasti kriminaliteta zabilježeno je sedam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:
– 2 KD “Oštećenje tuđe stvari”,
– 1 KD “Zlouporaba položaja i ovlasti”,
– 1 KD “Izazivanje opće opasnosti”,
– 1 KD “Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda”,
– 1 KD “Šumska krađa”,
– 1 KD “Krađa”.
Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je devet prekršaja po javnom redu i miru:
– dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
– dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi),
– tri prekršaja po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
– dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanja tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji). 

 

MUP HBŽ