HBŽ: Pojačan krivolov u noćnim satima

Posljednjih dana sve češće se pojavljuje krivolov iz vozila „farovima“ na javnim putovima te se u opticaju javlja znatan broj termalnih ciljnika koji omogućavaju vidljivost u noćnim satima. Ntaj način omogućava se neograničena manipulacija nad divljači prilikom krivolova, što ponajviše dovodi do istrebljenja krupne divljači (vuka, medvjeda, divlje svinje, srneće divljači itd.).

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije moli sve Korisnike lovišta, mjerodavne institucije kao i stanovnike Hercegbosanske županije da obrate pažnju na pojedince koji posjeduju ili koriste posebnu opremu (uređaje) za noćno odstreljivanje divljači u svrhu krivolova (ili istu objavljuju putem društvenih mreža), te o tome obavijeste policijsku postaju ili županijsku i Federalnu inspekciju.

Upozoravamo da je spomenuta oprema na Zajedničkoj (međunarodnoj) listi vojne opreme (Službeni glasnik BiH, broj 6/17.) i kao takvu ju je strogo zabranjeno i kažnjivo posjedovati i koristiti, sukladno Zakonu o kontroli kretanja oružja i vojne opreme Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 22/16), a tako i člankom 57. stavak 4. Zakona o lovstvu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:4/06, 8/10 i 81/14).

Vlada HBŽ-a