HBŽ: Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase.

Investitor „PPT“ d.o.o. Tomislavgrad, Mokronoge bb, podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ zahtjev za izdavanje/obnovu okolišne dozvole za pogon proizvodnje peleta iz biomase max. kapaciteta 6 000-7 000 t peleta/god, što odgovara količini prerade drvne mase od 14 000–15 000 m3/god. Lokacija pogona je u mjestu Mokronoge uz prometnicu Tomislavgrad- Rama i nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. 1044/17 i 1044/27, K.O. Mokronoge, općina Tomislavgrad.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 09.03.2020. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.