HBŽ: Donesen pravilnik o prijavi poreza na promet nekretnina

Temeljem članka 33., a u svezi s člankom 15. stavak 5. Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije ministar financija HBŽ donosi Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca prijave poreza na promet nekretnina. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca prijave poreza na promet nekretnina koju podnose obveznici poreza na promet nekretnina sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca prijave poreza na promet nekretnina kao i obrazac prijave možete preuzeti u rubrici Ministarstvo financija/propisi ministarstva.

Vlada HBŽ