Home > BiH > Granična policija BiH bogatija za 22 mlađa inspektora

Granična policija BiH bogatija za 22 mlađa inspektora

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u petak su u čin mlađeg inspektora promovirana 22 kadeta Granične policije BiH, priopćeno je iz Agencije.

Obuka je trajala  21 tjedan (851 nastavni/radni sat), a bila je podijeljena u tri faze: teorijska nastava s praktičnim vježbama, situacijska nastava i stručno-operativna obuka s polaganjem završnog ispita

Kadetima, koji su odgovorno pristupili obrazovnom procesu, redovito pohađali nastavu, položili sve ispite, uključujući i završni sukladno spomenutom nastavnom planu i programu, certifikate je uručio ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević koji je, uz čestitke, u uvodnom obraćanju kazao: „Pred ovim mladim ljudima je nova faza u životu, u kojoj će, uz potporu mentora, u organizacijskim jedinicama Granične policije sva znanja i vještine stečene na temeljnoj obuci kvalitetno prezentirati. Posebno je bitno da znaju da ovim nije prestalo njihovo školovanje, da će i dalje imati razne vidove stručnih i specijalističkih edukcija koji će doprinijeti usavršavanju njihovih kompetencija, što je nužnost imajući u vidu sigurnosne izazove koji se iza dana u dan usložnjavaju“.

Prigodnim riječima kadetima se obratio Ensad Korman, zamjenik ravnatelja Granične policije BiH ističući kako je ovo važan dan, kako za GP, tako i za 22-je novih policijskih službenika, koji uskoro stupaju u radni odnos i postaju dio sigurnosnog sustava BiH. U ime čelništva Granične policije, kadetima je uputio riječi dobrodošlice naglašavajući kako ne sumnja u to da će predanim radom, odano i odgovorno pristupati profesionalnim izazovima, te da će ih izvršavati časno i u skladu sa zakonom. 

Samo kvalitetno obučeni kadrovi mogu odgovoriti izazovnim poslovima nadzora i kontrole državne granice u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala. GP BiH je u obavljanju svojih temeljnih nadležnosti suočena s velikim nedostatkom policijskih službenika. Stoga je za nas od neprocjenjive važnosti vaše uvođenje u posao policijskih službenika koji će ojačati naše kadrovske kapacitete, primjenjujući stečena znanja na granicama na koje budete raspoređeni. Budite svjesni da svojim radiom i postupcima jačate svoj profesionalni kredibilitet, ugled GP i vraćate povjerenje građana u pravnu državu i njezine institucije“ – kazao je Korman koji je zahvalio Agenciji i svima koji su pomogli u procesu školovanja ove klase.

Promovirani mlađi inspektori 27. veljače će u sjedištu Granične policije BiH položiti svečanu zakletvu, čime će i službeno započeti njihov profesionalni angažman, priopćeno je iz Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Tomislavcity