Home > BiH > GRADSKO VIJEĆE U LIVNU PONIŠTILO SVOJU SUGLASNOST NA KONCESIJU KOJA UGROŽAVA IZVORE MANDEKA

GRADSKO VIJEĆE U LIVNU PONIŠTILO SVOJU SUGLASNOST NA KONCESIJU KOJA UGROŽAVA IZVORE MANDEKA

Većina vijećnika Gradskog vijeća Livno je danas stala uz mještane koji su izborili prvu institucionalnu pobjedu na putu da trajno zaštite svoje izvore.“, navodi se u saopštenju za javnost neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“, koje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Gotovo šest godina traje borba mještana koji žele zaštititi svoja vodocrpilišta i ukazati na sve nezakonitosti i propuste koje prate koncesijski ugovor za eksploataciju i istraživanje “vode” na lokaciji “Poljane” u Livnu. Godinama mještani traže da ih netko sasluša i da odgovor na nebrojenu količinu argumenata kojima su dokazivali svoje tvrdnje sve ove godine.

Prva institucija koja je prihvatila da raspravlja o ovoj koncesiji je Gradsko vijeće Livna koje je na današnoj sjednici poništilo Zaključak iz 2010. godine o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije za eksploataciju i istraživanje “vode” na lokaciji “Poljane” u Livnu. Većina vijećnika Gradskog vijeća Livno je danas stala uz mještane koji su izborili prvu institucionalnu pobjedu na putu da trajno zaštite svoje izvore.

Naime, mještani su prikupili dokumente od nadležnih institucija koji su dokazali da nikad nije provedena valjana javna rasprava i da investitor ne posjeduje važeće vodne akte i ostalu dokumentaciju koja je bila uvjet da Općinsko vijeće 2010. godine da suglasnost na koncesiju. Sve nadležne Županijske i Federalne institucije su nedvosmisleno pisanim putem potvrdile da projektna dokumentacija, vodni akti, studija utjecaja na okoliš ne postoje. Vodeći se tom dokumentacijom mještani su pozvali vijećnike Gradskog vijeća da o tome raspravljaju na narednoj sjednici te da glasaju na temelju iznesenih činjenica.

“Hvala svima koji su nam pomogli a posebno onima koji žive daleko od Livna i naših izvora. Šest godina muke mještana da zaštite svoja osnovna prava na svom, će biti putokaz i drugima koji će se naći u sličnoj situaciji. Zato nastavljamo dalje i dovest ćemo ovaj proces do kraja kako bi oni koji odlučuju napokon shvatili da se nešto pita i lokalna zajednica kada se prostor i resursi daju u koncesiju. Odgovorni moraju shvatiti da interes ljudi koji žive na ovom prostoru mora biti na prvom mjestu” – poručuju iz neformalne grupe građana Zaštitimo izvore Mandeka.

Nakon povlačenja suglasnosti Gradskog vijeća Livna, naredni korak je raskid koncesijskog ugovora o čemu odlučuje nadležno ministarstvo i županijska vlast. Raskidom koncesijskog ugovora bi se u potpunosti zaštitili izvori Mandeka.