Gradonačelnik raspisuje natječaj za člana školskog odbora FLK

Gradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“ Livno iz reda osnivača.

Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kompletan tekst natječaja možete pronaći na službenoj stranici: “Grad Livno.”

LivNOvine