Gradonačelnik raspisuje javni natječaj za člana Skupštine RTV Livno


Gradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje člana Skupštine Javnog poduzeća „RTV-LIVNO“ d.o.o. Livno.

Prijavu uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Pored Službenih novina natječaj je objavljen i na oglasnim pločama Grada Livna i Javnog poduzeća, dnevnim novinama, radijskoj postaji te mrežnoj stranici.

Privitak na Grad Livno