Home > Livno > Grad Livno osigurava sredstva za plaće asistentima u predškolskim ustanovama te sredstva za sufinanciranje rada privatnih vrtića

Grad Livno osigurava sredstva za plaće asistentima u predškolskim ustanovama te sredstva za sufinanciranje rada privatnih vrtića

S ciljem podrške radu predškolskih ustanova i poboljšanja uvjeta boravka djece u vrtićima, Grad Livno nastavio je sufinancirati rad privatnih predškolskih ustanova i to sukladno ugovoru o raspodjeli sredstava i podrške u kontinuitetu odvijanja predškolskog odgoja i obrazovanja. Riječ je o dječjim vrtićima Sestra Nada, Bambi, Mali Princ i Sunčani most II.

Naime, na Gradskom vijeću donesena je Odluka o mjerilima za raspodjelu sredstava privatnim predškolskim ustanovama, a potom i  Pravilnik o postupku provedbe mjerila. S navedenim dječjim ustanovama potpisani su i ugovori, a nedavno i aneksi istih,  prema kojima Grad Livno dodjeljuje sredstva. Ugovorima su se privatne predškolske ustanove obvezale na formiranje krajnje cijene koštanja vrtića do sto šezdeset maraka po djetetu. Privatne predškolske ustanove su se obvezale i na popuste roditeljima za braću i sestre, i to minimalno pedeset posto od participacije za jednog brata ili sestru, te besplatno za treće, četvrto ili više djece. Braća i sestre imaju prioritet pri upisu.

Također, kako bi olakšao rad i poboljšao uvjete boravka djece i zaposlenih u predškolskim ustanovama Grad Livno od nedavno proračunom osigurava sredstva za plaće i doprinose asistenata zaposlenih kako u privatnim tako i u gradskom dječjem vrtiću. Grad je preuzeo financiranje plaća asistenata s obzirom na to da ovaj problem nije sustavno riješen i da predstavlja veliko opterećenje u pogledu osiguravanja sredstava od strane samih ustanova. Stoga Grad, nakon razgovora s roditeljima i uviđanja potrebe, osigurava plaće za šestoro asistenata. Njihovim radom omogućena je rana intervencija kod djece kojima je pomoć pri usvajanju predškolskog znanja neophodna.

Grad Livno