Home > Livno > Grad Livno donio popis subjekata za sufinanciranje plaće za mjesec trravanj

Grad Livno donio popis subjekata za sufinanciranje plaće za mjesec trravanj

Gradonačelnik Grada Livna Luka Čelan danas je donio konačan popis pravnih i fizičkih osoba za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj 2020. godine. Pravo na sufinanciranje imale su sve pravne i fizičke osobe kojima je odlukom stožera Civilne zaštite Hercegbosanske županije bio zabranjen rad zbog pandemije korona virusa.

Riječ je o Odluci o donošenju mjera za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Livna koja je na prijedlog gradonačelnika usvojena na sjednici Gradskog vijeća. Na raspisani javni poziv prijavilo se ukupno 194 subjekta, od kojih je uvjete ispunjavalo njih 150. Ukupan broj djelatnika za 150 subjekata je 489.

Na ime sufinanciranja plaća za mjesec travanj za 489 djelatnika Grad Livna će izdvojiti 146.500,00 konvertibilnih maraka. Kako je istaknuo gradonačelnik Livna ovo je konkretna pomoć gospodarstvenicima sa po tristo konvertibilnih maraka za neto plaću za svakog djelatnika.

„To su za Grad Livno značajna sredstva i zadovoljan sam da smo ih mogli osigurati u proračunu“, kazao je gradonačelnik i ponovio da je što se Grada Livna tiče učinjeno sve kako bi se konkretno pomoglo livanjskim gospodarstvenicima da što lakše prebrode nastalu krizu.

Podsjetimo Grad Livno je donio niz mjera za ublažavanje krize a odnose se na oslobađanje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor, oslobađanja zakupnine građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, plaćanja poreza na reklamu i tvrtku, plaćanja korištenja javnih površina za postavljanje terasa u visini od 50 posto, te u visini od 30 % umanjen je iznos naknade kioscima.

Popis subjekata kojima je odobren sufinanciranje objavljen na web stranici Grada Livna www.livno.ba