Home > Županija > GLAMOČ: Uređeno naselje Luke

GLAMOČ: Uređeno naselje Luke

U Glamočkom naselju Luke, u blizini grada, na inicijativu mještana organizirano je čišćenje i krčenje granja u ulici koja prilazi njihovu naselju.

U spomenutoj ulici osim narušenog izgleda,  zaraslo granje ometalo je promet i pješake.