Gimnazija Livno: Rang lista učenika prihvaćenih za upis u prve (I.) razrede

Rang lista učenika prihvaćenih za upis u prve (I.) razrede školske 2022./2023. godine – prvi upisni krug

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
GIMNAZIJA LIVNO
Ur.broj: 218/22
Livno, 1. srpnja 2022.

Rang lista učenika prihvaćenih za upis u prve (I.) razrede školske 2022./2023. godine – prvi upisni krug

Rang lista opća gimnazija

Ime i prezime učenika broj bodova
1.Magdalena Periša 60.00
2. Darija Semren 60.00
3. Marijana Perković 60.00
4.Andrea Jozić 60.00
5.Adna Palić 60.00
6. Slavica Barać 60.00
7. Marija Milić 60.00
8. Andrea Dalić 60.00
9.Filip Juranić 60.00
10.Lucija Juranić 60.00
11. Ivan Mamić 60.00
12. Milivoj Ivanković 59.93
13. Nikolina Perković 59.86
14.Matija Malbašić 59.73
15. Bože Sabljić 58.93
16. Matej Boban 58.93
17. Sara Ćorić 58.87
18. Iva Brajko 58.87
19. Leona Karadža 57.86
20. Nika Čeko 57.80
21. Marko Brdar 57.74
22.Luka Bekavac 57.67
23. Željka Mihaljević 56.53
24. Dalija Papić 55.74
25. Lana Pervan 55.60
26. Ines Badrov 55.20
27. Una Mulić 55.15
28. Lara Pešić 54.27
29. Iva Karadža 54.06
30. DorisOjvan 53.27
31. Andrea Kasalo 51.94
32. Branimir Baković 50.86
33. Vinko Duvnjak 50.80
34. Toni Babić 48.80
35. Lorena Pešić 48.60
36. Antonio Džeko 46.66
37. Maja Brdar 46.27
38. AjnaVelagić 45.20
39. Lea Pravdić 43.00
40. Nika Hrga 42.80
41. Marta Matić 41.60
42. Danis Hodžić 34.04

1.
Rang lista jezična gimnazija

Ime i prezime učenika broj bodova

1. Mirela Bandov 38.46
2. Ema Jukić 38.40

Rang lista prirodoslovno-matematička gimnazija

Ime i prezime učenika broj bodova

1. Marko Dalić 60.00
2. Lea Gotovac 58.93
3. Josip Barun 56.74

Učenici s popisa Rang lista opća gimnazija primljeni su u prvi (I.) razred – program opće gimnazije u šk. 2022./2023. Budući da nije bilo dovoljno zainteresiranih za programe jezične (dva učenika) i prirodoslovno-matematičke gimnazije (tri učenika) učenici koji su se prijavili za navedene programe, a nalaze se na rang listama mogu se izravno upisani u program opće gimnazije. Ako u drugom upisnom krugu bude veći broj zainteresiranih za programe jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije učenici prihvaćeni u ove programe iz prvog kruga moći će se školovati prema željenom programu.
Upis učenika (u prostorijama Gimnazije Livno u učionici br. 1) je u četvrtak 7. srpnja 2022. godine od 8:00 do 13:00 sati.

Pri upisu učenik prilaže:
– Potvrdu o upisu (ispisati s platforme za upis )
– original svjedodžbe o završenom VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ
– izvadak iz matične knjige rođenih
– dokaze za dodatno bodovanje na temelju natjecanja (ukoliko je koristio pravo dodatnog bodovanja)
Cijena upisa učenika je 20 KM što uključuje i obvezno godišnje osiguranje učenika.

DRUGI UPISNI KRUG-SLOBODNA MJESTA

U sustavu aplikacije na oglasnoj ploči Škole podaci o nepopunjenim upisnim mjestima bit će objavljeni najkasnije do 11. srpnja 2022. godine.
Drugi upisni krug
– prijave za upis učenika u četvrtak 14. srpnja 2022. godine (u online sustavu traju 24 sata)
– objava rezultata (u sustavu aplikacije kao i ljestvica poretka na oglasnoj ploči Škole) bit će dostupna najkasnije do petka 15. srpnja 2022. godine u 12:00 sati
– krajnji rok za dostavljanje prigovora je 18. srpanj 2022. godine do 10:00 sati, a dostavlja se upisnoj komisiji Gimnazije Livno na mailgimnazijalivno2014@gmail.com navodeći precizno razloge prigovora, kontakt podatke učenika i jednog roditelja – obvezno kontakt telefon)
– razlog za podnošenje prigovora (za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat treba odmah obavijestiti koordinatora u svojoj školi, ako se i nakon kontaktiranja koordinatora škole ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici imaju mogućnost prigovora)
– odluka upisne komisije o prigovoru je konačna
– upis učenika u srijedu 20. srpnja 2022. godine od 8:00 do 12:00 sati

_____________________
dr. sc. Sanela Popović
ravnateljica Gimnazije Livno