Gdje se sve u FBiH može uraditi PCR test na koronavirus koji od danas košta 140 KM

Cijena PCR testiranja u Federaciji BiH od danas iznosi 140 KM. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH jučer je donio odluku o izmjeni cijene PCR testiranja na koronavirus koja je do danas iznosila 215,20 KM. Nakon što je Federalno ministarstvo zdravstva, na čelu s ministrom Vjekoslavom Mandićem, 13. kolovoza poslalo dopis Zavodu kojim se traži redefiniranje, izvršena je analiza cijena testiranja u okruženju.

Konstantirano je da je došlo značajnijeg pada cijena testova u odnosu na period kada je utvrđena cijena testiranja. PCR detekciju SARS-CoV-2 virusa mogu obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koje je verificiralo Federalno ministarstvo zdravstva, a to su klinički centri Sarajevo, Tuzla i Mostar, Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, Kantonalna bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj, Kantonalna bolnica “Dr Irfan Ljubijankić” te od nedavno i privatna Zdravstvena ustanova “Alea Dr Kandić” Sarajevo.

Osim toga, određeno je da se kao podrška javnom sektoru u Federaciji BiH, za obavljanje laboratorijske dijagnostike na COVID-19 može uključiti i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja.  Mandić je jula zatražio da obavijeste sve registrirane privatne mikrobiološke laboratorije s područja kantona, da ukoliko su zainteresirane, upute zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za verifikaciju obavljanja laboratorijske dijagnostiku-real time PCR za deteakciju SARS-CoV-2 unutar registriranih mikrobioloških laboratorija.

vecernji.ba