FOTO: Razlile se livanjske rijeke i potoci

Uslijed jake kiše izlile su se livanjske rijeke i potoci.

Na fotografijama možete vidjeti kako su izgledali Mandek, Žabljak i Sturba.

Livnovine