Home > BiH > Federacija BiH šalje pomoć Sloveniji

Federacija BiH šalje pomoć Sloveniji

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici prihvatila informaciju Federalne uprave civilne zaštite o poplavama u Republici Sloveniji s prijedlogom odgovora na zahtjev Republike Slovenije za međunarodnu pomoć u saniranju posljedica poplava.

Vlada Federacije BiH daje suglasnost Vijeću ministara BiH da se upute operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije Bosne i Hercegovine u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji u otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da uime Vlade Federacije BiH, putem Ministarstva sigurnosti BiH, odmah dostavi Vijeću ministara BiH ovaj zaključak, te da koordinira upućivanje međunarodne pomoći u Republiku Sloveniju i da po okončanju operacije pružanja pomoći izvijesti Vladu FBiH.

Također, Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da Federalnom ministarstvu financija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2023. godinu za financiranje troškova angažiranja službi zaštite i spašavanja, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Federalne vlade.

Podsjećamo, od posljedica nevremena i katastrofalnih poplava koje su pogodile Sloveniju, život je izgubilo šestero ljudi, a tisuće ih je evakuirano iz svojih domova.

jabuka