Federacija BiH: Nove mjere bez CTP pravila

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju Kriznoga stožera Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji u FBiH sa stanjem na dan 7.3.2022. godine s predloženim preporukama koje od danas stupaju na snagu.

Novina je da je njihovo važenje produženo na 30 dana te da ne uključuju CTP pravilo.