Home > BiH > Federacija BiH dobiva Registar nekretnina

Federacija BiH dobiva Registar nekretnina

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu kojom se propisuje uspostava baze podataka Registra nekretnina u Federaciji BiH.

Predmet ove uredbe, u svrhu uspostave baze podataka Registra nekretnina, je svaka nekretnina za koju se može utvrditi vrijednost pomoću podataka sa tržišta

Osnova za utvrđivanje vrijednosti nekretnina prema ovoj uredbi je tržišna vrijednost nekretnina na osnovu općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina na dan procjene, te određena postupcima i metodama procjene vrijednosti nekretnina.

Ovom uredbom propisana je uspostava i održavanje sustava za procjenu vrijednosti nekretnina, kao i njena provedba i korištenje podataka, te prijelazne i završne odredbe.

Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za donošenje predložene Uredbe nalaze se u neodrživom stanju u prometu nekretnina koje je uzrokovano nepostojanjem pravnog akta o bazi podataka Registra nekretnina koji će ujedno služiti za procjenjivanje vrijednosti nekretnina u Federaciji, a koje se sve više pojavljuje kao državna potreba bez koje se ne može zamisliti razvoj tržišne ekonomije i efikasno upravljanje nekretninama i rješavanje brojnih potreba društva.

Održivo i transparentno tržište i korištenje nekretnina dovest će do bržeg ekonomskog razvoja i povećanja investicija. Stoga je prilika za nadležne institucije u Federaciji BiH pružiti tržišnim akterima i vlasnicima nekretnina relevantne i pouzdane informacije o vrijednosti nekretnina zasnovanih na tržištu nekretnina.

Osnovni razlozi koji su opredijelili predlagača da pristupi izradi ove uredbe su smanjenje sivog tržišta, poboljšano poslovno okruženje, funkcionalno tržište nekretnina i kredita, kao i objektivnija socijalna politika, te upravljanje resursima i prostorno planiranje, objavio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vecernji list