Home > BiH > Federacija BiH dobila registar pedofila

Federacija BiH dobila registar pedofila

Federalni ministar pravde Vedran Škobić pohvalio je što je Federacija BiH nakon dugo vremena dobila registar pedofila odnosno osoba pravosnažno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima.

To je omogućeno na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na kojoj su izaslanici usvojili Zakon o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, koji će stupiti na snagu osmog dana od objave u “Službenim novinama” Federacije BiH.

Škobić kaže da će se na osnovu pravilnika koje će donijeti Federalno ministarstvo pravde urediti način funkcioniranja i vođenja tog registra.

poster

Na taj način nastojat će se zaštiti djeca na području Federacije BiH tako da će sve institucije koje rade sa djecom, škole, vrtići i druge biti u obavezi prilikom zapošljavanja ljudi uputiti dopis nadležnom ministarstvu unutarnjih poslova kako bi provjerili nalazi li se taj kandidat u registru.

– Federalno ministarstvo pravde uključeno je bilo u izradu zakona, te smo pomogli s nomotehničke strane i zadovoljavanja pravnih standarda i ustavnih načela. Mislim da nije trebalo biti zadrške u tom dijelu i čudi me da do sada nije prepoznata važnost postojanja registra pedofila. Ali evo sada kada je Zakon tu pomoći će da zaštitimo našu djecu i preventivno djelujemo da ne bi došlo do izvršenja kaznenih djela protiv spolne slobode i morala i da se počinitelji tih djela nađu u školama, vrtićima i sličnim ustanovama – rekao je Škobić.

Registar će, napominje, pomoći u tom preventivnom djelovanju i zadatak Federalnog ministarstva pravde je da u sklopu svojih nadležnosti preciznije odredi način rada organa koji će voditi registar.

 

– Mi smo tu da sagledamo ustavni okvir cijele te priče, kao i da stvorimo okvir za međužupanijsku suradnju i razmjenu podataka kako bi zakon imao smisla i efekat na cijelu Federaciju, a što nužno uključuje i aktivnosti Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – poručio je Škobić.

Važna odredba Zakona je da su podaci, koji se čuvaju u registru trajni što znači da se nikada neće brisati kada je u pitanju ova evidencija.

– U registar pedofila upisivat će se osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela: silovanje, spolni odnošaj s nemoćnom osobom, spolni odnos zlouporabom položaja, prinuda na spolni odnos, spolni odnos s djetetom, bludne radnje, zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, navođenje na prostituciju, trgovina ljudima, organizirana trgovina ljudima, iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, upoznavanje djeteta s pornografijom i rodoskrvnuće – zaključio je u izjavi za Fenu federalni ministar pravde Vedran Škobić.

Vecernji list