Evo kako stoji HBŽ s brojem zaposlenih u odnosu na prošlu godinu

Broj zaposlenih u Federaciji BiH 2022. iznosio 538.312, što je povećanje od 5.278 u odnosu na 2021. godinu, pokazuje zvanični izvještaj Porezne uprave FBiH koji je jučer prezentiran.

Ako se posmatra rast zaposlenih u periodu od 2014. do 2022. godine taj broj je povećan za 62.377. Sarajevski kanton ima najveći broj zaposlenih, ukupno 145.828, a slijedu ga Tuzlanski kanton sa 103.904 zaposlena.

 

broj zaposlenih

Ekonomski analitičar Faruk Hadžić smatra da ovi podaci pokazuju najmanji rast zaposlenosti od 2014. godine, a pogotovo ga zabrinjava kretanje broja zaposlenih radnika u pojedinim sredinama.

“U prošloj godini, povećanje zaposlenosti je iznosilo 5.278, što je najmanji rast nakon 2017. godine, kada je povećanje zaposlenosti iznosilo 9.342 radnika. 2020. godinu, obilježenu pandemijom Covid-19 nisam uključio u ovaj komentar. Broj zaposlenih radnika na kraju 2022. godine je iznosio 538.312, što je samo 2.567 više u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosio 535.745. U prošloj godini, čak četiri kantona su imali smanjenje broja zaposlenih radnika i to SBK (-316), BPK (-61), ZDK (-44) i USK (-39), dok je najveći rast zabilježen u KS (+2.462), te HNK (+1.736).”, navodi on.

Smatra da navedeni podaci ukazuju da do masovnijeg zapošljavanja u FBiH teško može doći bez pravih poreskih reformi i smanjenje poreskog opterećenja, gdje je potrebno odustati od tzv. “neutralnog” efekta i vratiti novac radnicima kroz smanjenje poreskog opterećenja.

“O ovome sam pisao dosta detaljnih tekstova i analiza. Kada smo kod ovih zakona, jučer je Vlada FBiH uputila nove amandmane, gdje se vidi napredak kroz povećanje neoporezivog dijela plate na 1.000 KM, što zagovaram sigurno pet godina. Međutim, potrebno je ići sa još nižim stopama doprinosa, te riješiti pitanje samozaposlenika i obrtnika. Oni bi, ukoliko ovi zakoni budu usvojeni u ovoj formi, plaćali dosta veće poreske obaveze nego što je trenutno slučaj”, poručio je Hadžić.

Međutim, zakon stupna na snagu tek 1. januara 2024. godine, te je federalni zastupnik Admir Čavalić predložio da po skraćeno, postupku usvoje ove izmjene i omoguće do 400 KM sa 11 posto za PIO.

“Ako uspijemo sa ove dvije izmjene onda poslodavci imaju izuzetnu mogućnost povećanja plata. Ako ne, opet smo vratili priču o doprinosima i porezu na dohodak u eter”, kazao je Čavalić.

S.B.