EU će pomoći BiH

EU razmatra dva načina pružanja pomoći BiH koja uključuju brzu podršku u osiguravanju nabavke medicinske opreme u vrijednosti do 7 milijuna eura, kao i srednjoročno prilagođavanje i primjenu podrške EU u iznosu do 50 milijuna eura za programe ekonomskog razvoja.

”Europska unija je i u prošlosti bila uz Bosnu i Hercegovinu, kao što je to bio slučaj sa našom pomoći za oporavak od posljedica poplava u 2014. godini. Hitne mjere koje trenutno poduzimamo su vezane za prioritetnu medicinsku opremu, oko čega smo u kontaktu sa UNDP-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. To uključuje zalihe za bolnice i sl. Također radimo na oslobađanju sredstava u vrijednosti do pet milijuna eura za istu ovu namjenu, a koja bi bila dostupna kasnije, nakon što BiH potpiše financijski sporazum IPA 2020”, rekao je veleposlanik EU u BiH Johann Sattler.

U suradnji sa partnerima, EU također radi na prilagodbi tekućih i planiranih programa/projekata ekonomskog razvoja (kao što su programi podrške biznisima, poljoprivredi te malim i srednjim preduzećima) kako bi doprinijeli ublažavanju posljedica korona virusa COVID-19 po gospodu BiH.