Home > Livno > DVD sv. Ana Lištani: Idejni projekt izgradnje garaža i rekonstrukcije vatrogasnog doma

DVD sv. Ana Lištani: Idejni projekt izgradnje garaža i rekonstrukcije vatrogasnog doma


Spreman je idejni projekt izgradnja garaža i rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Sv.Ana Lištani. Uz već ishođenu suglasnost Gradskog vijeća grada Livna o ustupanju stare škole i pripadajućeg zemljišta , DVD je spreman učiniti značajan iskorak u svom radu.


Projekt je podjeljenj u tri faze:

– izgradnja garaža
– rekonstrukcija stare škole
– uređenje okoliša

Dinamika radova ovisit će naravno financijskim sredstvima do kojih planiramo doći javljajući se na javne pozive brojnih institucija i organizacija koje podupiru ovakve projekte. Vjerujemo kako će isti prepoznati značaj DVD za Livno kao i za zaštitu livanjske prirode.
Također pozivamo sve koji na bilo koji način mogu pomoći da nam se jave.

Ovo je zaista velik projekt za našu zajednicu i sami ćemo teško realizirati projekt bez vaše pomoći.

DVD sv. Ana Lištani