Dvadeset prva sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

U četvrtak, 27. lipnja 2019. godine u 10,00 sati, u općinskoj vijećnici, održat će se dvadeset prva sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu naći će se dvadeset tri točke:

1. Usvajanje Zapisnika s dvadesete sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 14. svibnja 2019. godine,
2. Polaganje svečane prisege vijećnice Općinskog vijeća Tomislavgrad,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Tomislavgrad, Medaljona općine Tomislavgrad, Ibrahimu Kapetanoviću iz Tomislavgrada,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa općine Tomislavgrad za 2018. godinu, 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Tomislavgrad za 2019. godinu,
6. Prijedlog Odluke o proglašenju Pješačke zone u dijelu Ulice Mijata Tomića u Tomislavgradu,
7. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu,
8. Prijedlog Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
9. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera,
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za vikend naselje „Skokina draga“ u K.O. Selište, 
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za turističko-rehabilitacijsku zonu „Stupi“ u K.O. Selište,
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za poslovnu zonu „Blidinje jezero“ u K.O. Selište, 
13. Prijedlog Odluke o ustupanju na korištenje zemljišta i objekta Šumarske kuće Planinarskom društvu „Orlova Stina“ Tomislavgrad,
14. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave o izgradnju farme na k.č. 564/4 u K.O. Ćavarov Stan,
15. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske parcele (dva prijedloga),
16. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta,
17. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta,
18. Prijedlog Odluke o odobrenju zaključenja Ugovora za projektiranje i izgradnju otpadnih voda u Tomislavgradu,
19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Tomislavgrad,
20. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane VE ORLOKUK,
21. Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave Tomislavgrad i upisu prava posjeda u korist općine Tomislavgrad, 
22. Prijedlog Rješenja o gubitku prava korištenja radi građenja Iliji Šariću Matinom iz Grabovice na ostalom građevinskom zemljištu u K.O. Grabovica,
23. Aktualni sat.