Home > Županija > DRVAR: Nagovarala ljubavnika da joj ubije muža, dobila 10 godina robije

DRVAR: Nagovarala ljubavnika da joj ubije muža, dobila 10 godina robije

Ustavni sud BiH odbio je apelaciju Zore Trninić (43) iz Drvara na presudu Vrhovnog suda Federacije BiH, kojom je osuđena na 10 godina zatvora zbog ubistva muža Perice Trninića (40) iz Drvara.

Zora je oglašena krivom jer je iz niskih pobuda podstrekavala ljubavnika Miladina Bosnića (43), osuđenog na 14 godina zatvora, da ubije njenog muža, koga je 30. avgusta 2015. godine iz sačmarice upucao u glavu, u šumi Ataševac kod Drvara.

Presudu je izrekao Kantonalni sud u Livnu i potvrdio Vrhovni sud Federacije BiH. U presudi se navodi da je Trninićeva iskoristila ljubav i privrženost Bosnića kako bi ga podstakla da joj ubije muža, jer je bio smetnja za nastavak njihove ljubavne veze.

Trninićeva je presudu pobijala smatrajući da su joj povrijeđena prava na pravično suđenje, i da je došlo do bitnih povreda krivičnog postupka. Prije toga je tražila i privremeno puštanje iz pritvora, što je Ustavni sud takođe odbio.

U apelaciji se navodi da je sud svojevoljno promijenio optužnicu i radnje Trninićeve označio kao podstrekavanje, umjesto saizvršilašto. U apelaciji se navodi da je najveću povredu sud napravio kada je naveo da je Perica Trninić “bio smetnja za ljubavne odnose optuženih”. Za odbranu su problematične i ocjene u pogledu motiva i niskih pobuda, ukazujući da je motiv moglo biti i porodično nasilje od strane ubijenog, koje je kod Bosnića dovelo do želje da pomogne Trninićevoj.

Inače, Bosnić je tokom istrage priznao ljubavnu vezu, koju su tokom suđenja on i Trninićeva negirali. Po ocijeni Kantonalnog suda, time su pokušali da otklone motiv. U presudi se pojašnjava da je kobnog dana Trninićeva slala SMS poruke Bosniću “Eno ga kod štale, sam je, ići će u šumu”, “Ako hoćeš dođi do štale, tu je najlakše”, “Nađe li ga?” i drugo. Navode iz presude sud temelji ne samo na Bosnićevom priznanju u istrazi, nego i iskazima drugih svjedoka sa kojima je Trninićeva bila u vezi i kojima se žalila na ponašanje muža.

– Zbog toga je Kantonalni sud zaključio da je tražila pogodnu osobu koja bi je “riješila” supruga – navedeno je u presudi.

Pojašnjava se da je Bosnić svjesno htio da izvrši to krivično djelo, kako bi sebi omogućio nastavak ljubavne veze sa Trninićevom.

NEOSNOVANI NAVODI

U orazloženju svoje odluke Ustavni sud BiH smatra da u slučaju Zore Trninić nije prekršen nijedan segment pravičnog suđenja.

– U konkretnom slučaju nema ništa što bi uputilo na zaključak da postupak nije bio pravičan i navodi Trninićeve su neosnovani. Van svake razumne sumnje utvrđeno je da je počinila krivično djelo za koje je oglašena krivom, što je jasno i argumentovano obrazloženo, i potvrđeno odlukom Vrhovnog suda – navodi Ustavni sud.

Novosi.rs