Drljača: Omogućeno značajnije povećanje mirovina u FBiH

Osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (MIO) FBiH. – Ono što je za naše umirovljenike posebno značajno su zakonske odredbe o redovitom i izvanrednom usklađivanju mirovina.

Naime, mirovine će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje mirovina, a što je i dogovoreno na sastanku sa predstavnicima umirovljenika – izjavio je Feni federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon što je danas Zakon usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH, a ranije je odobren i u Zastupničkom domu.

Kaže da se očekuju službeni podaci od Federalnog zavoda za statistiku kako bi mogli na osnovu službenih podataka utvrditi precizno visinu kako redovitog tako i izvanrednog usklađivanja mirovina. – Očekujemo da će redovito i izvanredno usklađivanje mirovina u ovoj godini biti ukupno nešto više od 10 posto – rekao je Drljača.

Istaknuo je da je “ublažena i odredba o izvanrednom usklađivanju mirovina, na način da se izvanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, a ne prethodne dvije godine kako je to sada propisano, veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u proračunu Federacije, a što će omogućiti izvanredno povećanje mirovina u ovoj godini”. Određene odredbe zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade FBiH.

– Konkretno, jasno je definirano da se na policijske službenike zaposlene na državnoj razini, s prebivalištem u FBiH i koji uplaćuju doprinose FZ MIO, primjenjuju odredbe o uvjetima umirovljenja i načinu obračuna mirovina, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH – istaknuo je Drljača.

Pojašnjava da je zakonom utvrđeno pravo udovica poginulih branitelja, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na obiteljsku mirovinu, s obzirom da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i povreda osobe koja je zadobivena u pripremama i obrani BiH (u razdoblju 18.09.1991. – 23.12. 1995. godine). Kako navodi Drljača, članovima obitelji umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca) smatra se i izvanbračni partner, u skladu sa Obiteljskim zakonom FBiH. To će omogućiti ovoj kategoriji osoba da po prvi put ostvare pravo na obiteljsku mirovinu. Također, u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama zaključenog između nositelja osiguranja u entitetima BiH, zbroj srazmjernih mirovina ostvarenih u entitetima ne može se isplaćivati u iznosu manjem od najnižeg iznosa mirovine.

Cilj ovog zakon je, zaključuje Drljača, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definiraju i poboljšaju određene odredbe, zakon uskladi s drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda umirovljenika.

vecernji.ba