Donesena Odluka o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2021. godine

Vlada Hercegbosanske županije na 45. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2021. godine.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2021. godine možete preuzeti u rubricidokumenti Ministarstva financija Hercegbosanske županije.