Home > Livno > Donesen zaključak o odobravanju i raspodjeli sredstava za subvencioniranje sjetve na području Livna

Donesen zaključak o odobravanju i raspodjeli sredstava za subvencioniranje sjetve na području Livna

Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, donosi zaključak o odobravanju i raspodijeli sredstava za subvencioniranje sjetve na području grada Livna u 2023. godini. Odobrava se raspodjela sredstava, sukladno Programu utroška sredstava „Potpora u poljoprivredi za 2023. godinu“, utvrđena proračunom Grada Livna za 2023. godinu, vrsta potpore: potpora sjetvi, nabava sjemenskog repromaterijala za sjetvu i nabava umjetnog gnojiva u ratarstvu i povrtlarstvu, iskazana u okviru ekonomskog koda 614311 „Potpore poljoprivredi, malom i srednjem  poduzetništvu„ u iznosu od 20.844,14 KM. Kompletan zaključak je u privitku.