Dom zdravlja Livno: Informacija o transakcijskim računima za donacije

Obzirom da nam se javljaju fizičke i pravne osobe koji žele donirati novčana sredstva Domu zdravlja, jer nisu u mogućnosti nabaviti zaštitnu i medicinsku opremu te sanitetski materijal, uplata sredstava je moguća na jedan od sljedećih računa Doma zdravlja Livno:

Za uplate iz BiH: UniCredit banka d.d. Mostar, broj transakcijskog računa :

3381502281466963

Za uplate iz inozemstva UniCredit banka d.d. Mostar, broj deviznog računa :

Svrha uplate: Donacija za Dom zdravlja Livno- korona virus.

IBAN:BA 393380604811313532, SWIFT:UNCRBA22

Još jedanput srdačno zahvaljujemo svima na nesebičnoj potpori .

UPRAVA DZ LIVNO