Dom zdravlja Livno: “Hvala na potpori u ime svih djelatnika”

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koju su zaprimili od donatora:

–  Livanjska zajednica Frankfurt – na donaciji 1 EKG uređaja, 100 L dezinficijensa, 3 bezkontaktna toplomjera, 7500 kom rukavica, 4500 kom zaštitnih kapa, 300 pari zaštite za obuću.

– Oscar Pharma Livno – 200 kom maski, 5 L sredstva za dezinfekciju, 30 kom zaštitnih rukavica.

– Braniteljska udruga sektor Korićina – 4 doboša, 1 kaseta za sterilizaciju, 5 bubrežnjaka.

– Gosp. Josip Perković – osobna donacija u iznosu od 250 EURA.

– LI- Media Livno – osobna donacija u iznosu od 300 KM.

– Gosp. Mario Mihaljević i Livanjska zajednica Frankfurt – na donaciji 20 višekratnih zaštitnih odijela.

– Liga Livnjaka Zagreb – 30 kom jednokratnih kombinezona, 4 pak po 50 kom navlaka za cipele, 15 pak jednokratnih Latex rukavica, 15 pak jednokratnih Nitril rukavica, 20 kom zaštitnih naočala, 3 kom dezinfekcijskog sredstva za ruke, 50 kom kirurških maski, 20 L dezinfekcijskog sredstva, 10 L alkohola, 10 L sapuna, 1000 kom rukavica.

– Gradsko vijeće Livno – 100 kom fiziološke otopine od po 100ml.

– Uprava civilne zaštite HB Županije, putem općinske službe CZ Grada Livna – 8 kom višekratih odijela, 600 kom zaštitnih rukavica te 38 kom zaštitnih naočala.

– Grad Livno – 75 komada zaštitnih vizira.

“Hvala  na potpori u ime svih djelatnika DZ!”navodi u priopćenju Uprava DZ Livno.