Dogs Trust završio sterilizaciju pasa u KS i HBŽ

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust smatra da je kampanja sterilizacije pasa u Kantonu Sarajevo i HBŽ  postigla svoj cilj, osiguravajući optimalan procenat steriliziranih pasa koji žive na ulicama i tako kreirajući solidan temelj da odgovorne vlasti uspostave zakonski sustav za upravljanje populacijom pasa, priopćeno je iz Fondacije Dogs Trust.

U priopćenju se navodi da su dostupni resursi Fondacije za kampanje sterilizacije sada preusmjereni na podršku drugim dijelovima zemlje gdje je ova pomoć potrebna.

Podrška kroz ovaj program u Kantonu Sarajevo je trajala od 2013. do 2019. godine, a u Kantonu 10 od 2016. do 2019. godine.

Predstavništvo Fondacije poziva lokalne vlasti oba kantona da pojačaju inicijativu u preuzimanju svojih zakonskih obveza, i da osiguraju nastavak provođenja i ovih i drugih neophodnih aktivnosti koje propisuje Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH.

U ova dva kantona je kroz Program sterilizacije pasa koji financira Dogs Trust ukupno sterilizirano oko 44.000 pasa, od čega 30.000 pasa na ulici i 14.000 vlasničkih pasa.

Iz Fondacije Dogs Trust podsjećaju da je godišnje brojanje pasa koje je provedeno u Sarajevu od početka angažmana Fondacije u BiH pokazalo je da je broj uličnih pasa pao sa skoro 13.000 koliko ih je bilo 2012. godine kada su počeli s radom u BiH, na oko 3.000 koliko je izbrojano u ljeto 2019. godine.

Iako je Program sterilizacije pasa u ovim regijama završen, Predstavništvo nastavlja sa podrškom ovim regijama kroz svoje druge vrijedne programe i stoji na raspolaganju za svaku podršku u okviru svojih dostupnih kapaciteta, navodi se u priopćenju.