Home > Županija > Dnevni red 79. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

Dnevni red 79. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 27. veljače 2020. godine u 9 sati održat će se 79. sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Sjednica će se održati u zgradi Vlade (velika dvorana za sastanke) u Livnu.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 78. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;

2. Razmatranje prijedloga Zaključka o pokretanju inicijative otkazivanja Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89 iz 1948. godine, Međunarodne organizacije rada;

3. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Županijskog Odbora za razvoj( ŽOR-a) Hercegbosanske županije;

4. Razmatranje prijedloga Zaključka (vezano za Informaciju o Europskim integracijama);

5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa;

6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za korištenje naziva Hercegbosanske županije;

7. Tekuća pitanja.