Home > Županija > Dnevni red 50. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

Dnevni red 50. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 26. rujna 2018. godine u 9 sati održat će se 50. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 49. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
  2. Razmatranje prijedloga Dokumenta okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.- 2021. godine;
  3. Razmatranje Naputka za izradu zahtjeva za odobravanje Proračunskih sredstava za 2019. godinu;
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja „Livanjsko“;
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete kulture i športa;
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade u sudjelovanju u radu Povjerenstva za provedbu postupka zajedničkih javnih nabava;
  7. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje intervjua;- Uprava civilne zaštite HBŽ;
  8. Tekuća pitanja