Home > Livno > Dnevni red 45. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

Dnevni red 45. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak,12. srpnja 2018. godine u 9 sati održat će se 45. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 44. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10;
 3. Razmatranje Smjernica Ekonomske i Fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019-2021. godine;
 4. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu, broj: 01-14-1-1421/18 od dana 04.07.2018. godine;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na statut Doma zdravlja Glamoč;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave financijskih usluga – dugoročnog kreditnog zaduženja Hercegbosanske županije u iznosu od 1.500.000,00 KM;
 8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i Doma zdravlja Drvar;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća;
 11. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća;
 12. Tekuća pitanja.