Home > Županija > Dnevni red 43. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

Dnevni red 43. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 20. lipnja 2018. godine u 9 sati održat će se 43. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu ( velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 42. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Poziva za sponzorstvo stočarske izložbe  ”Dani kosidbe  na Kupresu 2018. godine”;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu u Mostaru za donošenje Odluke o namjeravanoj integraciji Sveučilišta u Mostaru;
 4. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za 2017. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije  za 2018. godinu, s kriterijima raspodjele;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata iz športa za 2018. godinu iz Proračuna HBŽ;
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka vezanog za Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima i poštenoj i pravičnoj raspodjeli koristi koja proizlazi iz njihovog korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikost;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP RU „TUŠNICA“ d.o.o. Livno;
 11. Tekuća pitanja.