Djelatnici Doma zdravlja Livno se zahvaljuju na potpori i svim donacijama

Iz Doma zdravlja Livno srdačno se zahvaljuju na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koju su zaprimili od:

  • Gosp. Ante Kelić – ID Property Group Australia – na donaciji 3.000,00 AUD.
  • Gosp. Zoran Krišto – na donaciji 100,00 KM.
  • Gđa. Marina Pendeš – na donaciji 1.000,00 KM.
  • Sanitaria Dental – na donaciji 4 zaštitna vizira.
  • SSS “Silvije Strahimir Kranjčević” – na donaciji 16 zaštitnih vizira.
  • Livanjska zajednica Zurich – na donaciji Defibrilatora, EKG uređaja i tlakomjera te zaštitne opreme.
  • Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Livno – na donaciji zaštitne opreme.
  • Crpna stanica Buško Blato – na donaciji zaštitne opreme.
  • Facebook grupa “Pomoć bolnici Livno” – na donaciji zaštitne opreme.

“Hvala na potpori u ime svih djelatnika!” navode iz Doma zdravlja Livno.

Livno Novine