Home > Livno > Divlji konji na Kruzima problem i neprocjenjivo blago livanjskoga kraja i Hercegbosanske županije

Divlji konji na Kruzima problem i neprocjenjivo blago livanjskoga kraja i Hercegbosanske županije

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i inicijative ministra Bože Perića jučer je u hotelu Novitas u Livnu održan radni sastanak o temi Zakonodavno – institucionalni okvir za upravljanje krdom divljih konja na platou Krug planine. Sastanku je uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije nazočili i predstavnici iz desetak institucija, nevladinih organizacija, privatnog i turističkog sektora. Radnom sastanku nazočio je i Vinko Batinić profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, putem online veze sastanku je nazočio i  Petar Džaja profesor na Veterinarsko-medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a video podrške poslao je Dekan na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu Marko Samardžija. Moderatorica sastanka bila je Ivana Mišković, šef Službe za koordiniranje razvoja i integracije Hercegbosanske županijeRadni sastanak otvorio je resorni ministar Božo Perić i uz riječi dobrodošlice  kazao je „Pokrenuli samo ovu priču iz razloga što su tzv.  „divlji konji“,  u biti domaće životinje a sve poslove vezane  za životinje obavlja mahom veterinarska i stočarska struka koja je usko vezana s redovitim poslovima Ministarstva. Također taj prostor je dodijeljen Hercegbosanskim šumama i lovcima na korištenje od strane Ministarstva. Budući da su izvanredna turistička atrakcija, predstavljaju velik potencijal u tom sektoru no ukoliko se o njima ne bude vodila briga imat ćemo velikih problema kako zbog  šteta koje se događaju na prometnicama tako i činjenicom da stanište na kojem obitavaju neće moći podnijeti njihov brzi prirast koji se svake četiri godine udvostručuje. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je pozvalo sve  sudionike da daju svoj doprinos u cilju pronalaska rješavanja ovog problema.  Na raspolaganju imamo Veterinarski fakultet sa Zagrebačkog Sveučilišta sa svim svojim resursima, stručnu pomoć nudi nam i Agronomski fakultet iz Mostara kao i Zavod za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije te vjerujem što se tiče struke da ćemo dobiti sve moguće potrebne parametre i analize. Nadam se da je ovo samo  jedan u nizu sastanaka koje ćemo imati po pitanju upravljanja krdom „divljih konja“.

Na samom početku sastanka razgovaralo se o zakonodavnom modalitetu upravljanja krdom „divljim“ konjima, prvenstveno kako izraditi  studiju upravljanja, tko će odrediti područje na koje mogu obitavati, na koji način dati pravo upravljanja, kako financirati i kako ostvariti suradnju s turističkim sektorom.

Profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Vinko Batinić prezentirao je „divlje konje“, njihovu povijest, procjenu brojnog stanja, boju, alat, organizaciju krda, hranidbu, vodu, kontrolu plodnosti  kao i nedostatke odnosno probleme s nedostatkom vode, probleme s hranidbom u zimskim mjesecima, problemi s nedostatkom soli-minerala, napadi vukova. Ovo je većina razloga zbog čega konji stvaraju prometne nesreće, ugrožavaju privatne posjede i nasade, smanjuju pašne prostore i količine vode iz lokvi za ostalu stoku.

Također, model upravljanja divljim konjima u svijetu prezentirao je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Marko Barać.

Na koncu je zaključeno kako je ovaj radni sastanak  dobar put i početak koji vodi kvalitetnom rješavanju pitanja „divljih konja“ koji jesu velik problem ali isto tako i neprocjenjivo blago livanjskog kraja kao i cijele Hercegbosanske županije, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.